Бібліотека і батьки: співпраця заради дитини

В останній період ми стали свідками того, як змінюються можливості бібліотек, їхнє місце і роль в культурному, науковому, освітньому розвитку суспільства. Бібліотеки, в тому числі й ті, що обслуговують дітей, активно опановують інформаційні технології, впроваджують інновації, програмну діяльність, змінюють пріоритети, розширюють соціальне партнерство. Йде процес удосконалення традиційного на набутому досвіді та засвоєння всього нового, прогресивного.

Ключовими напрямками діяльності бібліотек в роботі з користувачами-дітьми є підтримка і розвиток дитячого читання у співпраці з соціальними партнерами та забезпечення виконання інформаційних запитів за допомогою як традиційних носіїв інформації, так і новітніх технологій і Інтернету.

Сім’я – це основна соціальна інституція, відповідальна за якісну підготовку дітей до опанування життєвої компетенції. Родина має право розраховувати на допомогу держави у реалізації конституційних прав і гарантій щодо отримання дітьми якісної і доступної освіти, водночас потребує порад, дотримання яких забезпечить цілісність і неперервність освітнього впливу на дітей.

З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власногодосвіду поведінки й діяльності.

Оскількимета виховання підростаючого покоління – формування всебічно розвиненоїособистості, сім’я, як і школа, здійснює моральне, розумове, трудове, естетичнеі фізичне виховання. Покликані допомагати в цьому питанні і бібліотекарі.

Безгарної бібліотеки школа не зможе виконати на високому рівні ні виховну, ніосвітню функції. Василь Сухомлинський писав: „Школа – це насамперед книги, авиховання – насамперед слово, книга й живі людські стосунки”. Тому досягненняефективних результатів в питанні прищеплення дітям потреби в постійній самоосвіті, розвитку уяви, вихованні гармонійно розвиненої особистості можливіза умови тісної співпраці вчителя, бібліотекаря й родини.

За матеріалами сайту Рівненської обласної бібліотеки для дітей

Кiлькiсть переглядiв: 256

Коментарi